BREAKING NEWS: Exadel named a Leader in this Forrester Agile Software Development Service Providers report... Learn more!  

Rozwiązania w technologii blockchain

Nasze rozwiązania wykorzystujące technologię blockchain pomagają firmom z różnych sektorów uwolnić przepływ kapitału, zapewnić bezpieczeństwo i zaufanie, zmniejszyć koszty oraz przyspieszyć wewnętrzne procesy w firmie.

Zespoły naszych specjalistów z USA i Europy opracowują strategie, prototypują, dostarczają proof of concept oraz wdrażają zbiorową „księgę rachunkową” transakcji, która jest niezmienna, odporna na podrobienie i wszelkiego rodzaju manipulacje. Zyski płynące z filozofii blockchain mają kluczowe znaczenie dla biznesu w wieloaspektowym i stale zmieniającym się technologicznym otoczeniu.

Chcesz się dowiedzieć, co Exadel może zrobić dla ciebie?

NEW! Want to test new technologies like blockchain, AI, mobile, chatbot, and machine learning models? Learn about our Innovation Lab.