BREAKING NEWS: Exadel named a Leader in this Forrester Agile Software Development Service Providers report... Learn more!  

National Consumer Panel

Historia sukcesu w sektorze handlu detalicznego

szczegóły projektu

Aplikacja mobilna do badań konsumenckich

o NCP

National Consumer Panel (NCP) to organizacja gromadząca dane na temat zachowań konsumentów. NCP powstała jako wynik partnerstwa dwóch wiodących w USA dostawców informacji o konsumentach – IRI i Nielsen. NCP analizuje przykładowe zachowania konsumentów w USA, dostarczając firmom praktycznych informacji.

problem

NCP bada zachowania konsumenckie około 1500 osób, które tworzą grupę badawczą. Początkowo NCP wypożyczał każdemu uczestnikowi do domu skaner kodów kreskowych. Uczestnicy byli zobowiązani do zeskanowania każdego zakupionego produktu i ręcznego wprowadzania danych o tym, który z członków gospodarstwa domowego zakupił dany przedmiot i w jakiej lokalizacji. Proces ten był czasochłonny i żmudny. NCP potrzebowała usprawnienia, zmodernizowania procesu zbierania danych – potrzebna była aplikacja mobilna, która umożliwiłaby uczestnikom badania skanowanie, wprowadzanie i przesyłanie danych o zakupach za pomocą urządzenia osobistego.

rozwiązanie problemu

NCP rozpoczęło współpracę z Exadelem z uwagi na naszą zdolność do wspomagania prototypowania i możliwości weryfikacji koncepcji. Ścisła współpraca, nie jedna burza mózgów Exadela i NCP nad strategicznymi kierunkami rozwoju, determinowanymi celami, umożliwiły opracowanie prototypu, który stał się podstawą aplikacji mobilnej.

Exadel wykorzystał następujące technologie:

Urban Airship
Exadel użył Urban Airship, aby NCP miało możliwość ręcznego wysyłania powiadomień do użytkowników. Powiadomienia nie zostały zautomatyzowane.

Red Laser
Exadel zintegrował jako skaner kodów kreskowych Red Laser, który czyta kody w standardzie UPC, usprawniając proces wprowadzanie danych do starego systemu.

Flurry/Apps Flyer
Exadel wdrożył w aplikacji narzędzie analityczne do śledzenia wielu parametrów, takich jak: liczba codziennych uruchomień aplikacji, liczba użytkowników i częstotliwość użycia. Flurry/Apps Flyer śledzi szczegółowe dane o czynnościach podejmowanych w aplikacji, dostarczając danych, które mogą być cenną dla przyszłych aktualizacji oprogramowania.

rezultaty

Exadel opracował aplikację mobilną, która pozwala uczestnikom badań łatwo i wygodnie skanować zakupy w czasie rzeczywistym. NCP ma także możliwość wysyłania wiadomości do uczestników losowo lub na podstawie ich zachowań. Aplikacja, co ważne, działa również w trybie offline, gromadzenie danych jest więc możliwe również przy złym lub słabym połączeniu. Dodatkową korzyścią dla NCP jest zmniejszenie nakładów na sprzęt, aplikacja bowiem zastępuje wykorzystywane dotychczas do badań skanery.

Aplikacja mobilna National Consumer Panel

Chcesz się dowiedzieć, co Exadel może zrobić dla ciebie?

NEW! Want to test new technologies like blockchain, AI, mobile, chatbot, and machine learning models? Learn about our Innovation Lab.