Global Health Exchange

Sukcesy w sektorze opieki zdrowotnej

Szczegóły projektu

CoreX platforma e-commerce

O firmie GHX

Global Healthcare Exchange sp. z o.o. (GHX) jest jedną z największych na świecie firm świadczących usługi w zakresie łańcucha dostaw na rynku opieki zdrowotnej. GHX koncentruje się na obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej poprzez nieustanne innowacje oraz transformacji łańcucha dostaw poprzez wykorzystanie technologii do skutecznego łączenia dostawców i odbiorców.

Problem

Firma GHX miała wizję rozszerzenia swojej działalności e-commerce. GHX potrzebował nowej skalowalnej, niezawodnej, szeroko dostępnej platformy wymiany, gotowej obsłużyć rosnącą liczbę partnerów handlowych firmy.

W tym czasie GHX był w stanie skonsolidować różne systemy pochodzące z fali ostatnich akwizycji.

Rozwiązanie problemu

Exadel wspólnie z firmą GHX stworzył CoreX, najbardziej zaawansowaną platformę e-commerce na rynku opieki zdrowotnej. CoreX został zbudowany od podstaw z myślą o rozwiązaniu tradycyjnym, jaki i opartym na chmurze. Silne strony platformy CoreX to m.in.:

  • zaawansowane bezpieczeństwo
  • płynna skalowalność
  • wysoka niezawodność
  • całkowita przejrzystość
  • udoskonalona funkcjonalność w stosunku do starej platformy

 

Exadel wykorzystał najnowocześniejsze technologie w projekcie CoreX: AngularJS, JavaScript i MongoDB. CoreX wspierany przez komponenty, które tworzą solidną platformę przetwarzania dokumentów, transakcji i routingu, spełnia szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kontroli branżowej. Platforma zapewnia scentralizowaną i nieusuwalną ścieżkę komunikatów dla wszystkich działań występujących w systemie. Wszystkie dane przechowywane w systemie, jak i przesyłane w sieci są zabezpieczone i zaszyfrowane.

Rezultaty

Obecnie CoreX obsługuje ponad 22.000 placówek medycznych oraz ponad 10.000 dostawców i dystrybutorów na rynku opieki zdrowotnej, umożliwiając przeprowadzanie transakcji drogą elektroniczną poprzez platformę e-commerce GHX.

Chcesz się dowiedzieć, co Exadel może zrobić dla ciebie?

Recent Posts

Top Categories

Top Tags