BREAKING NEWS: Exadel named a Leader in this Forrester Agile Software Development Service Providers report... Learn more!  

Global Health Exchange

Sukcesy w sektorze opieki zdrowotnej

Szczegóły projektu

CoreX platforma e-commerce

O firmie GHX

Global Healthcare Exchange sp. z o.o. (GHX) jest jedną z największych na świecie firm świadczących usługi w zakresie łańcucha dostaw na rynku opieki zdrowotnej. GHX koncentruje się na obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej poprzez nieustanne innowacje oraz transformacji łańcucha dostaw poprzez wykorzystanie technologii do skutecznego łączenia dostawców i odbiorców.

Problem

Firma GHX miała wizję rozszerzenia swojej działalności e-commerce. GHX potrzebował nowej skalowalnej, niezawodnej, szeroko dostępnej platformy wymiany, gotowej obsłużyć rosnącą liczbę partnerów handlowych firmy.

W tym czasie GHX był w stanie skonsolidować różne systemy pochodzące z fali ostatnich akwizycji.

Rozwiązanie problemu

Exadel wspólnie z firmą GHX stworzył CoreX, najbardziej zaawansowaną platformę e-commerce na rynku opieki zdrowotnej. CoreX został zbudowany od podstaw z myślą o rozwiązaniu tradycyjnym, jaki i opartym na chmurze. Silne strony platformy CoreX to m.in.:

  • zaawansowane bezpieczeństwo
  • płynna skalowalność
  • wysoka niezawodność
  • całkowita przejrzystość
  • udoskonalona funkcjonalność w stosunku do starej platformy

 

Exadel wykorzystał najnowocześniejsze technologie w projekcie CoreX: AngularJS, JavaScript i MongoDB. CoreX wspierany przez komponenty, które tworzą solidną platformę przetwarzania dokumentów, transakcji i routingu, spełnia szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kontroli branżowej. Platforma zapewnia scentralizowaną i nieusuwalną ścieżkę komunikatów dla wszystkich działań występujących w systemie. Wszystkie dane przechowywane w systemie, jak i przesyłane w sieci są zabezpieczone i zaszyfrowane.

Rezultaty

Obecnie CoreX obsługuje ponad 22.000 placówek medycznych oraz ponad 10.000 dostawców i dystrybutorów na rynku opieki zdrowotnej, umożliwiając przeprowadzanie transakcji drogą elektroniczną poprzez platformę e-commerce GHX.

Chcesz się dowiedzieć, co Exadel może zrobić dla ciebie?

NEW! Want to test new technologies like blockchain, AI, mobile, chatbot, and machine learning models? Learn about our Innovation Lab.